<< Zpět

Analýza textu z Mosteckého deníku

Článek uveřejněný v Mosteckého deníku (https://mostecky.denik.cz), kde se radní k situaci vyjadřují, je třeba patřičně analyzovat.
Rozhodně je třeba jej rozklíčovat a podívat se drobnohledem na to, co ve své podstatě radní říkájí a ukázat jejich deklamace v pravém světle.

Je nutno konstatovat, že argumenty pana Paparegy a zastánců stěhování z řad zastupitelstva města Mostu jsou:
A) liché a falešné.
1)  Vzdálenost od Repre do současné knihovny je 995 m a je to 1 zastávka autobusu, mezi kterými jezdí 6 linek MHD.
2)  Most má napříč vzdušnou čarou průměr cca 4-5 km.
3)  Máme-li hledat jeho střed, pak vychází skoro někam na půl cesty mezi Repre a stávající knihovnou.

a)  Tudíž na základě těchto bodů lze prohlásit: vzdálenost přesunu, s ohledem na velmi dobře funkční městkou dopravu, je minimální.
b)  Z tohoto zjištění vychází: dobrá obslužnost knihovny.
c)  Centrum Mostu je tak rozsáhlé, že oproti tomu je vzdálenost současné knihovny od pomyslného centra minimální.
d)  A navíc: Lze velmi pochybovat, že přesun „přiláká“ do knihovny více čtenářů (a ty, co jedou autem, možná nakonec centrum spíše odradí).

Zdá se Vám toto tvrzení přitažené a myslíte si o tom, že je to čirá demagogie? Rozhodně jestli je něco demagogií, tak argumenty zastánců stěhování. Nenazval bych zde vyvozené závěry ani jako liché. Určitě tato rychlá analýza není nepravdivá. Jsou to fakta, ze kterých se dají činit objektivní závěry. Můžete si je učinit též.

4)  Z řad zastupitelů města zaznívají argumenty o zkvalitnění služeb, které Repre přinese.
a)  Má-li být zkvalitněním méně knih v knihovně Repre, pak nevím, zdali lze hovořit o zlepšení. Jedině kdyby se jednalo o zlepšení k horšímu – jak je v dnešní době běžné a moderní.  

i.  A proč toto tvrzení (které vychází z řad lidí, kteří mají do věci větší vhled než my veřejnost)? Jelikož všechny tisky se kapacitně do Repre nevejdou, dle studií. (A chce to někdo ze zastánců stěhování popřít? Jestliže ano, je potřeba, aby se za toto tvrzení zaručili a svolili k případnému postihu, bude-li toto tvrzení shledáno nepravdivým.)  
ii.  Zastupitelstvo nebylo schopno rozptýlit tyto pochybnosti a odbornou kritiku tím, že by projekt zveřejnilo. Ten je stále utajován. Utajován? Rozhodně se město zdráhá ho zveřejnit a deklamuje pouze líbivá prohlášení a nezveřejňuje fakta.  
iii.  Je snad zkvalitnění služeb zmechanizováním obsluhy, kdy ta lidská bude omezena?  
iv.  Možná je shledávána větší kvalita v nových stísněnějších prostorách.

b)  Tímto způsobem lze bez vší pochybnosti „vylepšit“ i stávající knihovnu.
c)  Především stávající knihovnu lze vylepšovat v pravém slova smyslu. Přitom v současných prostorách je to mnohem příhodnější a lze učinit další vylepšení, které by omezené kapacity Repre neumožňovaly.

B) Argument, že je vše připraveno a rozhodnuto, tudíž už se musí stěhovat a nic s tím nemá cenu dělat, je úplně zcestný a „zavání“ diktátorským způsobem jednání.

C) Byla konzultace s vedením knihovny o jejím stěhování? Myslím, že to je jistě pravda. Ale v jakém ohledu? Stávající vedení bylo postaveno před hotovou věc – stěhování.
a)  Bylo jistě konzultováno, jak lze stěhování provést. Chce to někdo zpochybnit nebo uvést na pravou míru či doplnit?
b)  Dle dostupných informací je známo, že však ke konzultaci, jestli má smysl knihovnu přestěhovat, nikdy nedošlo.
c)  Natož aby odborný personál knihovny mohl připomínkovat projekt nebo podávat návrhy či požadavky.

D) Projekt knihovny v Repre vytvořili projektanti, kteří o dané problematice nic nevědí. Ani zadavatelé nejsou odborníci. Mýlíme se snad (já a část veřejnosti, která zastává stejný postoj, který je odborníky podložen)?

---

Projekt bohužel viděli pouze zastupitelé a pracovníci knihovny. Od té doby je stále skryt a zahalen tajemstvím. Víme jen to, co kuse sdělí radní. Víme, jak doopravdy projet vypadá a jaký je rozpočet?


[zdroj obrázku v free licenci: https://www.publicdomainpictures.net]Redaktor: Peter •  Vydáno: 29.11.2019 20:16 •