<< Zpět

Anketní odpovědi ČSSD a OMMO

Přinášíme první díl vyhodnocení naší ankety.
Subjektů jsme se ptali na to, zda jsou pro zachování knihovny v současné budově. Nyní přinášíme informaci od ČSSD a OMMO.
Všem, co odpověděli, děkujeme.


Leader kandidátní listiny ČSSD, pan Mgr. et. Mgr. Aleš Jaroš se vyjádřil takto:
Městskou knihovnu jako organizaci bychom určitě chtěli zachovat. Má své důležité místo v kulturně vzdělávacím řetězci města. Budovu městské knihovny bych já osobně zachoval, nicméně bez bližších ekonomicko-provozních informací vám nemohu jistě říci, zda původní či jiný účel, ale je důležité s budovou nakládat jako s významnou funkcionalistickou stavbou.

Za OMMO odpovídala paní Mgr. Hana Svobodová, Ph.D. Ve své obsáhlé odpovědi zmínila zejména vysokou angažovanost tohoto hnutí v kauze „REPRE“. Dokonce označila kauzu knihovna/KD Repre za „účelovou, za dosud ne příliš vyjasněných okolností“. Uvědomuje si, že knihovna potřebuje modernizaci a přiblížení 21. století. Na otázku, zda knihovnu přestěhovat do Repre odpovídá takto:
„...jsme pro to, aby o jejím dalším stěhování, resp. přestěhování rozhodlo místní referendum, tedy především Mostečané sami“.
Odpověď paní Svobodové je velmi obsažná, a proto ji zde celou dáme k dispozici v dokumentu knihovna-most-OMMO.pdf
 

Redaktor: Peter •  Vydáno: 13.09.2022 22:10 •