<< Zpět

Happening (nejen) za knihovnu

Připravujeme kulturní odpoledne na téma moderní architektury nového Mostu pod názvem „Happening (nejen) za knihovnu“.
Přednášet budou odborníci z této oblasti a k tomu bude živá hudba a další kulturní vystoupení. V rámci akce bude výstava z prezentacemi Národního památkového ústavu a další.


Program celé akce se stále ladí, ale výběr vystupujících a obsah výstavy máme již skoro uzavřený. Proto Vás brzo můžeme seznámit s přesným obsahem, který se však může ještě do začátku akce doplňovat. Máte se rozhodně na co těšit. Bude to nabité a velmi zajímavé, ale hlavně pohodové odpoledne.
 
Upoutávku na naši akci jste mohli shlédnout 8.5. na nedělní též vydařené akci Recykult. Na podnět této prezentace vyšel následně článek v Mosteckém deníku https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/happening-most-architektura
Cituji:
Most je zajímavější město než si mnozí lidé myslí, upozorní nová akce. Stojí za ní lidé, kteří nechtějí přesun knihovny do Repre. Za ponechání mostecké městské knihovny v její budově v ulici Moskevská se už nekonají demonstrace, kampaň za její udržení mezi paneláky ale pokračuje s rozšířeným obsahem. Aktivisté tentokrát připravují osvětovou kulturní akci s názvem Happening (nejen) za knihovnu, během které seznámí veřejnost s moderní architekturou nového Mostu. […] Happening by měl oslovit zejména mladší generaci, která nepoznala starý Most a vztah ke svému městu si teprve tvoří nebo ho podceňuje.
 

Redaktor: Peter •  Vydáno: 11.05.2022 23:29 •