<< Zpět

Historie knihovny

„Česká knihovna v Mostě vznikla už v předmnichovské republice. Dopomohl jí k tomu první knihovnický zákon z roku 1919, podle kterého měla být v každé obci povinně zřízena a vydržována knihovna. Přesné datum založení knihovny v Mostě se nepodařilo zjistit. Různé zdroje uvádí i různá data. Faktem ale je, že 17. června 1921 městští zastupitelé schválili ustavení České knihovní rady. Takže už počátkem dvacátých let minulého století byla v Mostě česká veřejná knihovna.“ […]

(dále viz zdroj: http://www.knihovnamost.cz)


„Zajímavým projektem se stala výstavba nové okresní knihovny realizované podle plánů architekta Františka Kameníka. Myšlenkou na novou ,,ústřední budovu okresní knihovny s funkcí městskou i okresní" se výkonné orgány města zabývaly již v polovině 60. let, avšak teprve v srpnu 1976 bylo rozhodnuto o výstavbě kina a knihovny v jednom pětipodlažním objektu.“

(dále viz zdroj: http://starymost.wz.cz/vyznamne_stavby_noveho_mostu)


[zdroj foto: http://www.knihovnamost.cz]

Redaktor: Peter •  Vydáno: 04.12.2019 22:41 •