<< Zpět

Knihovny ústeckého kraje v novém miléniu

V tomto roce vydala Severočeská vědecká knihovna publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu, která podává nástin historického vývoje a současnosti obcí a jejich knihoven v našem regionu.

"V letošním roce jsem pracoval spolu s kolegy ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem na publikaci Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. Díky tomuto projektu jsem se o mostecké knihovně dozvěděl více informací z její historie.
Budova mě okamžitě vtáhla do sebe. Nejvíce na mě zapůsobily prostory pro veřejnost. Lustr a mozaika nad schody, čtenářská zákoutí, kino, výstavní síň, včelí úl. To je sen každého knihovníka!
My v Ústí můžeme jen závidět! Jsme rozděleni do několika budov, což není ideální. Tolik místa na knihovní fond, skrytě závidím. Mostecká knihovna sídlí v budově, která byla navržena přímo pro tyto účely, což vidím jako největší výhodu. A jistě nejsem sám. Knihovnická veřejnost je proti jejímu stěhování. Vždyť ta budova má své génius loci. Patří mezi důležité instituce v kraji.
Je smutné, že by zdi této stavby nasáklé literárními příběhy, vzpomínkami pamětníků a neustálému proudění energie, měly osiřet. Že jde o peníze? A čím ony jsou. Proměnlivostí. Navíc čí jsou ty peníze, přeci Mostečanů. A ti by měli sami rozhodnout o budoucnosti své knihovny. Nikoli pár úředníků, kteří na pár let běhají po zlatých kobercích."

Mostecká knihovna má v publikaci své nezastupitelné místo. Jejímu kouzlu propadl i grafik a akvizitér Severočeské vědecké knihovny, právě citovaný Václav Školoud.

---

Publikaci též  naleznete naší Městské kninovně: most.tritius.cz/search
Zmínku najdete například též v Ústeckém deníku: ustecky.denik.cz/zpravy_region/knihovnice-prevzaly-ceny
Zatím jsme nezjistili žádný prodej na pultech knihkupectví. Snad se dočkáme. Doufejme, že tato publikace se k Vám brzo dostane.

Vydáno: 14.12.2019 18:07 •