<< Zpět

Mostecký deník v článku zkoumá i názory obyvatel

https://mostecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=mostecke-repre-se-zakonzervovalo-opusteny-areal-laka-bezdomovce-17&back=4035406408-579-13&photo=1
V článku Knihovna v Repre ano i ne. V Mostě pokračuje spor o velký projekt redaktora Martina Vokurky z Mosteckého deníku https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/knihovna-v-repre-ano-i-ne-v-moste-pokracuje-spor-o-velky-projekt-20200812.html se mimo jiné zkoumá názor obyvatel, zda by preferovali knihovnu v centru a proč ano či ne. Z krátkého dotazování autora článku u obyvatel Mostu vyplývá několik poznatků.
 
  1. Někteří dotazovaní obyvatelé centra by si knihovnu v Repre přáli, a to z důvodu blízkosti jejich bydliště, jelikož je to pro ně o něco pohodlnější. Mezi těmito příznivci knihovny v centru panuje i názor, že by to bylo dozajista příhodnější i pro „přespolní“.
  2. Jiní obyvatelé centra i přes blízkost případné knihovny v Repre její stěhování odmítají, i když by to bylo pro ně příjemnější, mít knihovnu „za rohem“. Nicméně jde o to, že pro ně tento zanedbatelný rozdíl ve vzdálenosti do knihovny pro ně nehraje až tak důležitou roli, jelikož toto drobné pohodlí nehodlají vyměnit za „nepohodlí“ nové knihovny, která by poskytovala stísněnější prostor a menší, omezenější a komplikovanější výběr knih – přesně „bude menší prostor pro knihy“, uvádí jedna dotazovaná obyvatelka centra. Další důvody, proč raději lidé z centra chtějí ponechat knihovnu ve své stávající budově jsou obdobné, se kterými argumentuje naše iniciativa, tj. „Problém také je, že město neví, co se udělá s prázdnou budovou knihovny. Stěhovat knihy do Repre by prostě neměli. To by měli opravit tak, aby sloužilo jako kulturní dům.“ – uvádí shodně několik dotazovaných v hloučku.
  3. Z uvedeného se dá vyvozovat, že obyvatelé centra nepreferují jednoznačně knihovnu v Repre, i když by ji měli blíže a preferují jiné hodnoty, které je vedou k tomu, raději knihovnu zachovat tam kde je.
  4. Dále jedna z dotazovaných (která nebydlí přímo v centru a která to má stejně daleko na obě místa, i když s MHD má Repre blíže) uvádí: „Její prostory [knihovny] jsou přímo dělané pro knihovnické účely a potřebují jen zmodernizovat. Kulturní dům by měl sloužit tomu, k čemu byl postaven.“
  5. Tudíž hlavní otázka je, jak se k tématu dostupnosti asi staví ostatní obyvatelé Mostu. Odpověď nám naznačuje předchozí bod. Pro lidi, kteří nebydlí v centru nebo poblíž, je nepodstatná vzdálenost do knihovny a její přestěhování není pro ně vzhledem k dostupnosti vůbec podstatné. Proto tito lidé dávají jiné preference pro stěhování, ale spíše pro nestěhovaní. Většinou po předložení argumentů pro a proti, se (alespoň dle našeho průzkumu) staví pro zachování stávající knihovny – jak například ukazuje bod předchozí.
  6. Článek navíc nezkoumá postoje obyvatel, kteří bydli v blízkosti stávající knihovny. Ti jednoznačně preferují zachování knihovny [i když je nutno počítat i s velmi ojedinělými případy preferující Repre].
  7. Tudíž argument, že lidé si raději přejí knihovnu v centru, je neplatný a nepoužitelný, jelikož je předchozím zkoumáním vyvrácen. (Nicméně pro adekvátnější závěry, by bylo třeba provést podrobnější průzkum z širším vzorkem obyvatel, i když tento miniprůzkum již napovídá, jaký by byl s největší pravděpodobností výsledek.)

Lze pak na závěr konstatovat, že pro ostatní obyvatele Mostu (kteří nebydlí v centru) poloha knihovny už nebude hrát prakticky už žádnou roli. Pak je to ale zanedbatelné % obyvatel, kdo chce knihovnu v centru kvůli tomu, že tím má výhodnější polohu. Což je jeden z hlavních bodů argumentace, proč že si prý lidé přejí knihovnu v Repre. Tímto je tento argument nejen zpochybněn, ale dá se tvrdit, že je zcela vyvrácen.
 

Redaktor: Peter •  Vydáno: 14.08.2020 21:57 •