<< Zpět

Pohled architekta na problém stěhování knihovny

Přestavba Repre se zdá architektovi Vítu Holému dosti kontroverzní a nepovažuje ji nakonec za dobrou věc. Důvodů má k tomu několik, jak se prvně veřejně vyjádřil na demonstraci před knihovnou. I když jak přiznává, rekonstrukce Repre se mu zprvu jevila jako skvělá záležitost a příležitost pro město a jeho oživení. Nyní však je k projektu velmi skeptický, a to včetně stěhování knihovny.
Proto tímto zveřejňujeme jeho stanovisko, aby si sama veřejnost mohla udělat názor na problém i z jiné strany a navíc odborné.


"Snahu přesunout knihovnu do nově zrekonstruovaného Repre jsem v počátku chápal jako dobrý nápad, jako možnost konsolidovat centrum a podpořit život v něm. Potenciál, kterým mohl záměr pomoci celému městu ve mě převyšoval risk, že ztratíme kvalitní architekturu dnešní knihovny.

Problém ale nastal ve způsobu, jakým se město rozhodlo vybrat projektanta této přestavby. (Schválně píšu "přestavby" a ne rekonstrukce, protože se zásadně mění způsob využití stavby.)
Budova Repre je srdcem Mostu. Je situovaná v jeho středu a svým členěním kolem sebe vytváří plejádu kvalitních veřejných prostranství. Okolí Repre je snad jediným místem v Mostě s lidským měřítkem a městským charakterem. Propojuje solitérní budovy v centru do harmonického celku a to jak prostorově tak materiálově. Potenciální přínos rekonstrukce by pro město byl obrovský. Na základě toho všeho tvrdím, že projekt na přestavbu Repre měl dělat jeden z 20 nejlepších architektonických ateliérů v zemi. Za nejlepší způsob, jak toho docílit, jsem vnímal architektonickou soutěž.

Zde stojí za to vysvětlit, jak probíhá taková architektonická soutěž:
Město vypíše zadání soutěže, ve kterém si přesně stanoví své podmínky. Už na přípravu zadání je dobré oslovit odborníka, který s tím má zkušenosti, tak aby výsledné návrhy co nejvíce odpovídaly potřebám města, respektovaly jeho požadavky, limity apod. Všechny architektonické soutěže v ČR zaštiťuje ČKA (Česká komora architektů), která vypsané soutěže zavěsí na své webové stránky, kam architekti pravidelně pokukují po zajímavých soutěžích. (Repre by pro ně bylo nepochybně zajímavé.) Architekti, kteří mají zájem zúčastnit se soutěže, pak vypracují své návrhy na řešení vypsaného zadání a pošlou je do stanoveného termínu městu. Poté zasedne porota složená z 60% ze zkušených architektů nominovaných ČKA a ze 40% z lidí z města. Porota ze zaslaných návrhů vybere tři nejlepší a těm se vyplatí ocenění. (Běžně je na ceny vyčleněno cca 600tis. - 1 mil. Kč.) Ostatní soutěžící nedostanou nic. Město má díky soutěži obvykle okolo 10 -15 různých návrhů, které může porovnávat a bezpečně vybrat ten nejlepší.

Bohužel, i přes naše dlouhodobé naléhání, se město rozhodlo jít jinou cestou. Vypsalo banální výběrové řízení, kam se nezasílal návrh na řešení přestavby. Rozhodujícím faktorem byla cena, za kterou firma slíbí, že to "nějak" naprojektuje. Nebyl zde ani požadavek, že v týmu musí být autorizovaný architekt. Výběrové řízení vyhrála projekční firma Artech z Litvínova bez jediného autorizovaného architekta.

Město s Artechem podepsalo smlouvu a vydalo se tak na cestu, kdy od návrhu až po realizaci není v procesu žádný autorizovaný architekt. Natož jeden z 20 nejlepších v republice. Jako architekt, jsem si 100% jistý, že tato cesta nepovede ke zdárnému konci. Veškerý potenciál, ve který jsem věřil, se rozplynul. Místo toho se dozvídáme, jak bude z celé budovy omlácen drahý vápencový obklad a nahrazen jeho keramickou napodobeninou!

Celý záměr, který se mi zpočátku jevil jako rozumný, se překlopil úplně jinam. Ztrátu kvalitní budovy knihovny nenahradíme kvalitou a přidanou hodnotou, ale zničením další ještě hodnotnější stavby v centru."


Z tohoto názoru je patrné, jak je celá věc komplikovaná. Architekt Holý podotýká, že zde se již nejedná ani tak o rekonstrukci, ale přestavbu. V důsledku toho se celá věc jeví jako pseudozáchrana jedné vzácné budovy města, za cenu možné zkázy budovy jiné, jelikož objekt stávající knihovna má osud velmi nejistý. Navíc oba objekty jsou architektonicky cenné, a to minimálně jako možné technické pátky.


[zdroj foto: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/ozivme-most-nabadaji-aktivni-lide-sve-sousedy]

Redaktor: Peter •  Vydáno: 09.12.2019 10:30 •