<< Zpět

Žádost zastupitelům o stanovisko k přesunu provozu městské knihovny

Zaslali jsme otevřený dopis všem zastupetlům města Mostu k zaujetí stanoviska ke zrušení knihovny ve stávajících prostorách.
V nějm je se mimo jiné uvádí: "obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření k věci přesunu provozu městské knihovny do budovy Repre. Naším cílem je zajistit fungování knihovny v původních prostorách, neboť si budovy velmi ceníme a obáváme se její devastace, pokud změní svou funkci, ba dokonce by zůstala prázdná bez využití.
Celá věc byla v tisku panem primátorem Paparegou a jeho náměstky prezentována, jako již rozhodnutá věc. Dle dosud získaných informací, zastupitelstvo o tomto kroku nerozhodlo. Význam zastupitelstva jako vrcholného rozhodovacího orgánu je při tak závažném kroku přehlížen. Rovněž přehlíženo je i nesouhlasné vyjádření veřejnosti. Vzhledem k tomu, že k výběru dodavatele stavby mělo dojít již v roce 2020/2021, dovolujeme si Vás požádat o oficiální vyjádření
."

Celý dopis:
2020_06_20_dopis zastupitelskym klubum.pdf

Redaktor: Peter •  Vydáno: 28.06.2020 17:10 •