<< Zpět

Závěr k analýze článku z Mosteckého deníku

V každém případě je třeba moc poděkovat zástupcům města za jejich úsilí za zachování Repre a za snahu vrátit mu opěr kulturního ducha. Nelze však to činit za cenu zničení ducha jiné cenné budovy města, která je celkem ojedinělá a je zajímavým technickým více než architektonickým počinem. A to poněvadž byla na dobu stavby velmi technicky vyspělá a propracovaná – stejně jako budova Kulturního domu Repre. Jednu vzácnost „vzkřísit“ a druhou defacto „pohřbít“.
Ano, je nutno uvažovat až fatalisticky a zvažovat krajní řešení, které může bez problému nastat; stejně jak se stalo celkem nedávno v roce 2011 s jiným kulturním (a navíc nákupním) centrem – Zahražany (známé pod původním názvem Vítězný Únor). Je zde dost velká pravděpodobnost, že stejný osud může postihnout i budovu stávající knihovny. Je nějaký důvod uvažovat až o takovéto krajní možnosti? Ano, a to bez vší pochybnosti. Jak bylo právě řečeno, jiné kulturní centrum v Mostě se zbouralo. A přitom to bylo navíc i nákupní centrum, u kterého je větší potenciál využití a prodejnosti, oproti tak specifické budově, jako je stávající knihovna. Její přestavba s rekonstrukcí by byla dosti vysokou investicicí, aby se to na Mostecku někomu vyplatilo a rentovalo. I když, zázraky se dějí. Máme ale čekat na zázrak?
Krok radnice, přesunout do Repre knihovnu, je víceméně možno chápat. Proč? Je v tom pouze logika.
Uvažujme: Máme a chceme zachránit Kulturní dům Repre. Potřebujeme najít něco, co jeho ducha naplní. Našla se knihovna, jelikož něco podobného někdo ve světě viděl. Navíc stávající budova knihovny potřebuje též investici do budovy na její rekonstrukci. Tak proč knihovnu nepřesunout. Bude se muset investovat pouze do jedné budovy (tu druhou prodáme, ať si ji někdo opraví, anebo se zbourá, jelikož město ji nanic nedokáže využít). Navíc přesunem je možné získat zaměstnance, kteří mohou mimo knihovnu vykonávat další potřebné činnosti pro kulturní dům. Ke všemu by do Repre chodili aspoň občas lidi navíc. Ne že by do knihovny se náhle přihlásili nový čtenáři (takovou si nelze děla iluzi), ale byl by tam pohyb lidí.
Je to celkem logické a navíc radní o jiném řešení neví, a lze pochybovat o neočekávaném osvícení a geniálním nápadu – který by se náhle v radě města objevil. Radní nedokázali přinést lepší nápad a tento byl pro ně dost dobrý. Co dále řešit – uvažují radní.
Nutno namítat: Například to, že se to veřejnosti, a především čtenářům, nemusí líbit. Nebo odborníci mohou být jiného názoru. Třeba už jen to, že se bude znehodnocovat něco dobře funkčního (co má navíc i svou hodnotu) na úkor něčeho jiného. Je třeba vést o tom debatu napříč celou společností. A jak se říká: více hlav, více ví. Je třeba záměr propagovat, a ne pouze předložit až učiněné a „definitivní“ rozhodnutí. Je třeba hledat řešení a požádat veřejnost, ať lacikou nebo odbornou, o jeho nalezení a případné funkční návrhy. Rada a čele s primátorm by se neměli chovat jako egoisti a hrát si na spasitele, s pocitem, že „já vím vše nejlépe“. A tak jsem řekl: budiž.


Výše uvedený závěr je k analýze http://www.mostknihovna.cz/clanek-analyza-textu-z-mosteckeho-deniku-1 z 29.11.2019, která reaguje na článek v Mosteckém deníku https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/repre-knihovna-stehovani-most-demonstrace uveřejněný 20.11.2019

[zdroj foto: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/zbourejte-to-volaji-lide-na-adresu-zahrazan.html]
 

Redaktor: Peter •  Vydáno: 03.12.2019 19:00 •